Elke dag zonder ongemakken scherp zien

Onze specialisten bieden u een veilige oplossing om dat te bereiken!

Ooglaser & Implantlenzen

Zembla uitzending 21 december "Ooglaseren"

In de uitzending van Zembla van woensdag 21 december op NPO2, is aandacht besteed aan de specifieke mogelijke risico’s bij de Lasik ooglaserbehandeling. Wij delen graag onze visie over dit onderwerp.

Lees verder >>>

Een goed zicht als eindresultaat begint met een goed inzicht vooraf

Om vooraf een weloverwogen keuze te maken moet u zich goed laten informeren over de behandelmogelijkheden, de service en garantie die een kliniek biedt, de mogelijke bijwerkingen en de resultaten van de behandelingen. Wij vinden het van wezenlijk belang om u daarover zo uitgebreid en objectief mogelijk te informeren.


De Consumentenbond bevestigd het belang van uitvoerige en objectieve informatie

De consumentenbond heeft in de februari uitgave 2015 van de Consumentengids een artikel gepubliceerd dat ingaat op het belang van uitvoerige en objectieve, aantoonbare informatie. Zij hebben onder 30 klinieken een onderzoek verricht naar de informatievoorziening over de behandelingen en de openheid van zaken die klinieken geven. Daarbij heeft de consumentenbond expliciet gekeken naar het ZKN keurmerk. OMC Noord heeft hieraan uiteraard haar medewerking verleend en wij onderschrijven de aandachtspunten voor u, die uit het onderzoek naar voren komen. OMC Noord is dubbel gecertificeerd met het keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland en het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk, een erkenning voor de focus op kwaliteit.

Deze aandachtspunten delen wij met u en wij laten u graag ondervinden dat OMC Noord aan de gestelde aanbevelingen voldoet >>>


Eerst kennismaken met uw ogen

Eerst willen wij uw ogen grondig onderzoeken. Ter kennismaking nodigen wij u uit voor een gratis quickscan. Deze metingen geven ons, en uiteindelijk ook u, een goede indicatie van de mogelijkheden. Na het uitvoerig oogonderzoek  weten wij of uw ogen geschikt zijn voor een behandeling. Door eerst uw ogen te onderzoeken zullen eventuele risico's van de behandeling kleiner worden en zullen de resultaten beter zijn. Voor ons en vooral ook voor u is het belangrijk dat u niet twijfelt als u uw ogen aan ons toevertrouwt.


Betrouwbaarheid en veiligheid moeten wij u kunnen garanderen

Om te waarborgen dat wij aan de landelijk gestelde eisen voldoen, wordt er iedere 5 jaar gecontroleerd of de artsen voldoen aan de eisen die het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)  stelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de resultaten van de behandeling: veiligheid, effectiviteit, voorspelbaarheid en mogelijk voorgekomen complicaties. De artsen moeten kunnen aantonen dat zij volledig bijgeschoold blijven op hun vakgebied en de door de overheid gestelde eisen. Door hieraan te voldoen kunnen wij u een gegarandeerde kwaliteit leveren.


Ooglaserbehandeling of lensimplantatie

Een ooglaserbehandeling is de meest bekende behandeling om de sterkte van uw ogen te corrigeren. OMC Noord gebruikt uiterst nauwkeurige lasers om de vorm van het hoornvlies aan te passen. De vorm van het hoornvlies bepaald op welke wijze het licht het oog binnentreedt. In sommige situaties zal een ooglaserbehandeling niet het beste resultaat opleveren. En wij zijn alleen geïnteresseerd in het beste resultaat! Bij zeer hoge sterktes zullen doorgaans implantlenzen vaak de beste behandeling zijn om uw oogsterkte veilig te corrigeren.

Als de oogarts na een uitgebreid onderzoek uw ogen tot in de fijnste details kent is er een goede betrouwbare overweging te maken welke behandeling de beste oplossing is voor uw oogproblemen: een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie


Gratis brochure

In het informatiepakket vindt u uitgebreide informatie over de werking van het oog, de verschillende vormen van brilvervangende chirurgie, de garanties en risico’s, het behandeltraject, de resultaten, ervaringen van klanten en meer.

Ontvang de brochure per post door het onderstaande formulier in te vullen of download de brochure direct.
 


Contactformulier landingspagina's met vervolgacties
  • --

Wilt u meer weten?

Neem contact op voor uw vragen of het maken van een afspraak via het formulier of de onderstaande contactgegevens.
T: 050 368 2222
Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen