Afdelingsinformatie

Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen info@omcnoord.nl

[050] 368 22 22

Consult en behandeling

Bij OMC Noord kunt u zelf een afspraak maken voor een consult bij de oogarts . Wij proberen op zo kort mogelijke termijn een afspraak voor u te maken. U kunt telefonisch een afspraak maken bij de cliëntenservice op telefoonnumer: 050 368 2222

Voorbereiding op consult

U kunt zich voorbereiden op het consult door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets. U krijgt voor de afspraak een brief toegezonden met daarin uitleg over het consult. Bij een consult dient u de volgende zaken mee te nemen:

  • Zorgpas van zorgverzekeraar
  • Geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument)
  • Een overzicht van uw medicijngebruik. Bij verwijzing door uw huisarts kunnen deze gegevens in de verwijsbrief van de huisarts worden vermeld

Spoedafspraken

Met de huisartsen in onze regio hebben wij afspraken gemaakt over spoedverwijzingen. Desgewenst kan uw huisarts telefonisch met de oogarts overleggen of verwijzing nodig is en op welke termijn dit moet gebeuren.

Consult

U kunt zich bij binnenkomst melden bij de balie van de cliëntenservice van OMC Noord. Daar worden al uw administratieve gegevens doorgenomen door de gastvrouw. Daarna kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Vaak wordt u eerst gezien door een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) en pas daarna door de oogarts. De TOA verricht een aantal metingen en technische onderzoeken. Na dit onderzoek krijgt u doorgaans oogdruppels toegediend die uw pupillen verwijden. Hierdoor kunt u enige uren last hebben van wazig zien. Om deze reden raden wij u sterk aan om zelf geen vervoermiddel te besturen na uw bezoek aan onze oogkliniek. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van het resultaat van uw consult en/of behandeling.

Vervolgafspraak

Na het consult van de oogarts komt u terug bij de balie. Daar wordt eventueel een nieuwe afspraak gemaakt, soms in combinatie met vervolgonderzoek en eventueel afspraken voor een operatieve behandeling zoals een staaroperatie.

Behandeling in eigen Chirurgisch Centrum

Als vanuit het consult blijkt dat u een operatieve behandeling moet ondergaan voor bijvoorbeeld staar, dan wordt dit uitgevoerd in ons nabijgelegen Chirurgisch Centrum. Indien algehele verdoving wenselijk of noodzakelijk is, wordt de patiënt doorverwezen naar een ziekenhuis.

In ons eigen Chirurgisch Centrum wordt u door een vast team van OK-medewerkers in een informele sfeer ontvangen. Zij begeleiden u tijdens en na de behandeling. Tijdens en rondom de operatie wordt u met veel aandacht en op een persoonlijke wijze door ons begeleid.