Afdelingsinformatie

Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen info@omcnoord.nl

[050] 368 22 22

Wachttijd

OMC Noord vindt het van groot belang dat de wachttijd voor een consult of operatie voor de patiënt zo kort mogelijk is.
Indien de wachttijd dreigt op te lopen worden er meer oogartsen ingepland voor consulten en operaties zodat de wachttijd altijd minimaal is. De wachttijd is afhankelijk van de oogarts en de urgentie van de oogaandoening.
Bij spoedgevallen kan de patiënt natuurlijk direct terecht bij OMC Noord. De huisarts overlegt in dat geval meestal met de oogarts over de termijn van verwijzing.