Afdelingsinformatie

Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen info@omcnoord.nl

[050] 368 22 22

Passantentarieven

Prijslijst passantentarieven

Voor wie is de prijslijst bestemd?
De prijzen op deze prijslijst gelden voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee oogheelkundig centrum geen contract heeft afgesloten en niet verzekerde patiënten. Het betreffen zogenaamde passantentarieven.  
 
Hieronder dan de twee prijslijsten ( zie bijlage), als PDF