Zembla uitzending 21 december

In de uitzending van Zembla van woensdag 21 december op NPO2, is aandacht besteed aan de specifieke mogelijke risico’s bij de Lasik ooglaserbehandeling.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat ooglaserbehandelingen in het algemeen risico's met zich mee kunnen brengen, Daar is onze werkwijze, informatievoorziening en klantenbenadering continue op gericht. Wij nemen u als klant stap voor stap mee in de diverse onderzoeken en in de informatievoorziening, zodat U  samen met de behandelend oogarts een verantwoorde afweging kunt  maken. Hierbij wordt de wens en noodzaak afgewogen met inachtneming van de mogelijke risico's, alvorens er over gegaan wordt tot behandeling. Hierbij volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap, het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NOG & NGRC) en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ).

In de uitzending werd specifiek aandacht besteed aan de pijnklachten naar aanleiding van LASIK behandelingen. Zowel bij OMC Noord als voorheen bij HanzeKliniek, voeren wij deze behandeling al meer dan 10 jaar niet uit. Het is goed voor u te weten dat er meerdere vormen van brilvervangende chirurgie zijn: PRK, Smile en lensimplantaties.  Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat ook daarbij mogelijke complicaties kunnen optreden waarover u vooraf uitvoerig wordt voorgelicht, zowel mondeling als schriftelijk. Voor ons is het leidend dat we samen met u tot de beslissing moeten komen OF u een geschikte kandidaat bent voor een specifieke behandeling!

 

Graag verwijzen wij u naar de reactie van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC): http://www.ooglaseradvies.org/brief-bestuur-aan-zembla/