Afdelingsinformatie

Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen info@omcnoord.nl

[050] 368 22 22

Aanmeten contactlenzen

Proefpassing en instructie

Tijdens een proefpassing wordt door de contaclensspecialist eerst bepaald of uw ogen geschikt zijn voor het dragen van contactlenzen. Op basis van een nauwkeurig vooronderzoek zal er een keuze worden gemaakt voor de paslens die voor u het meest geschikt is. Tijdens dit onderzoek worden onder andere uw sterkte-afwijking (refractie-afwijking) en de kromming van het oog gemeten.

Het type paslens bepaalt hoe lang de proefpassing duurt. De contactlensspecialist controleert hoe uw oog op de lens reageert. Op basis hiervan geeft hij u een advies.

Instructie afspraak bij de eerste keer

Indien u nooit eerder contactlenzen heeft gedragen, wordt er een instructie-afspraak gemaakt. Tijdens deze instructie leert u:

  • hoe de lenzen ingezet en uitgenomen worden
  • hoe de lenzen gereinigd worden
  • welke vloeistoffen geschikt zijn

Contactlenzen hebben een gewenningsperiode. U krijgt een schema mee waarin de draaguren van de contactlenzen geleidelijk worden opgevoerd