Nieuws

In Memoriam

Professor Doctor Jan Gerben Frans Worst, oogarts
30 maart 1928 - 25 september 2015

 

"Onze ogen zijn onze ramen naar de buitenwereld"

Prof. Dr. Worst werd in 1928 geboren in Arnhem. Hij studeerde medicijnen in Utrecht. Zijn specialisatie in de oogheelkunde deed hij aan de Universiteit Groningen, waar hij in 1966 summa cum laude promoveerde op het proefschrift "Pathogenesis of Congenital Glaucoma".

Na zijn promotie werd Professor Worst benoemd tot Chef de Clinique in Groningen. Negen jaar later zette hij samen met de oogartsen Ludwig en Massaro aan de Heresingel een oogheelkundige maatschap op in Groningen. Hij opereerde in het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal en als eerste extramurale kliniek in de OK-faciliteiten aan de Silviuslaan onder de naam OMC Noord. Het verbeteren van het lot van blinden en slechtzienden was belangrijk voor hem. Hij heeft veel gereisd en internationaal de oogheelkunde naar een hoger plan gebracht. Daarbij vergat hij de minder bedeelden niet, hiervoor heeft hij als oogarts gewerkt in ontwikkelingslanden zoals India en Nepal.

Professor Worst was niet alleen een begenadigd oogarts maar ook uitvinder en wetenschapper. Hij heeft vele uitvindingen gedaan op het gebied van implantlenzen en chirurgische instrumenten. Hij was groot voorstander van eenvoudige maar effectieve oplossingen. Met de uitvinding van de "iris-claw" lens verwierf hij wereldwijde faam. Deze lens, nu ArtiLens genaamd, is door de jaren heen verder verfijnd en is ook nu nog één van de beste oplossingen om mensen weer goed te laten zien. Deze gedrevenheid in ontwikkelingen heeft geleid tot het ontstaan van Ophtec dat vakkundig en met passie door zijn vrouw Anneke Worst geleid werd, en inmiddels door zijn zoon Erik-Jan Worst voortgezet wordt. Het gedachtengoed van Professor Worst is één van de pijlers waarop de innovativiteit en internationalisering van Ophtec is gebaseerd.

Zijn diepgaande interesse voor de anatomie van het glasvocht, waarnaar hij in zijn beroemde kelder in Haren een jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd, heeft er toe geleid dat zijn naam is verbonden aan vele ontdekkingen in het glasvocht. Ontdekkingen die een rol spelen bij het ontstaan van macula degeneratie. In 1990 werd Professor Worst benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de Boerhaave leerstoel aan de universiteit van Leiden om de anatomie van het glasvocht verder uit te werken.

In 1994 werd Professor Worst door Koningin Beatrix benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast heeft Professor Worst veel prijzen en onderscheidingen voor zijn vindingen in ontvangst mogen nemen waaronder de prestigieuze "Binkhorst Award" van de American Intra Ocular Implant Society.

lees verder »

Toekomst veiliggesteld met Medicore

‘OMC Noord is een uiterst succesvol bedrijf. Maar als we dat willen blijven, moeten we wel nú investeren in de infrastructuur die ook in de toekomst garandeert dat de administratie en facturatie vlekkeloos blijven verlopen.’ Directeur Ids Jousma van het gerenommeerde oogheelkundig centrum in het noorden van het land beseft terdege dat voor een succesvolle onderneming meer nodig is dan alleen een constante cliëntenstroom. ‘Daarvoor is ook belangrijk dat de financiële afwikkeling naar behoren blijft verlopen’, zegt hij. ‘En van ons bestaande automatiseringspakket wisten we dat de aansluiting op toekomstige ontwikkelingen als DOT niet mogelijk was. Ook de koppelingen met twee EPD’s en een sofware-pakket voor de optiek zouden al snel problemen gaan geven. Het werd dus tijd voor verandering en het Medicore Informatie Systeem (MCIS) kwam na marktanalyse als beste uit de bus.’

lees verder »

Als beste getest!

Oogheelkundig Medisch Centrum Noord is als beste zorgaanbieder van staaroperaties in Nederland uit de bus gekomen in een benchmark Ziekenhuiskwaliteit van Achmea/Agis. OMC Noord is al meer dan 40 jaar ervaren en deskundig op het gebied van complete oogzorg. Deze uitslag is een resultaat van ruim 40 jaar ontwikkeling, ervaring en deskundigheid binnen dit vakgebied.

lees verder »
Meer nieuws